مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمدمهدی
نام خانوادگی:فیروز مهر
نخصص ها:تفسیر ، علوم قرآنی

زندگی نامه

سال 62 وارد حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) در رستمکلای بهشهر شدم تا سال 64 مقدمات دروس حوزوی را به اتمام رساندم و سال تحصیلی 65 روانه مشهد شدم و تا سال 69 در حوزه مشهد اشتغال به تحصیل داشتم؛ زمستان 69 وارد حوزه علمیه قم شدم و دروس سطح  حوزوی را ادامه دادم. سال 72 سطح را به اتمام رساندم و به دنبال آن در درس خارج فقه آیت الله فاضل لنکرانی و خارج اصول آیت الله صالحی مازندرانی حضور پیدا کردم و همزمان با آن در رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن شرکت کردم که سال 77 دوره چهار ساله این رشته علمی را به پایان رساندم و همزمان با تحصیل در این رشته، سال 76 دوره کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی در دانشگاه قم را آغاز کردم که در سال 79 از پایان نامه این دوره دفاع کرده و مدرک این رشته را اخذ کردم. همزمان با تحصیل در تخصصی تفسیر و علوم قرآن و تحصیل در دانشگاه با مرکز فرهنگ و معارف قرآن به عنوان محقق علوم قرآنی همکاری می کردم که تا الآن کم و بیش ادامه دارد.